J.A.K.
ØKOlån
- et samarbejde mellem JAK Danmark og nogle JAK pengeinstitutter

Pulje for bæredygtig aktivitet 

Pengene udlånes til fx:

Energiindvinding

Energibesparelser

Vandbesparelse

 • separationstoilet
 • regnvandsopsamling
 • rodzoneanlæg
 • retablering af grundvandsforsyning
 • recirkulering af gråt spildevand

Økologisk byggeri

 • passiv solvarme
 • varmelager
 • masseovne
 • miljøvenlig isolering
 • klimaautomatik
 • ler- og halmhusbyggeri
 • lavenergivinduer (under fx u-værdi 1,2)

Produktion

 • Produktionsmidler til økologiske, helhedsorienterede projekter

Landsbyfællesskab

* Forudsætningen for fuld belåning af varmepumpeanlæg, herunder jordvarme:
Der skal være integreret andre løsninger med vedvarende energi i det samlede anlæg.
Varmepumpeanlæget skal have dokumentation for god udnyttelseseffekt (COP>3,5 værdien hæves gradvist i takt med tekniske fremskridt på området).

- der spirer hele tiden nye grønne idéer frem - vi følger udviklingen.

 

Opdateret den 24-10-13
Klik her, hvis siden ikke viser topmenuen